ISO: 14001:2015
ISO: 9001:2015

O společnosti

O naší společnosti

ALLIGARD s.r.o.

V Libavském Údolí byl poprvé vybudován výrobní závod v roce 1820, následovaly expanzní fáze stavební a textilní výroby. V roce 1995 byla založena firma Alligard jako Joint Venture a pracuje dosud pod německým vedením s rozsáhlým strojovým parkem a motivuje zaměstnance v textilní produkci pro různé zákazníky.

Zpočátku byl těžištěm v oboru bytový textil, stále více bylo však také investováno do oboru technických textilií. Dnes zabírá produkce a zpracování technických textilií stále více prostoru a je možno je využít k obsluze různých technologií.

Rozdílné způsoby zušlechťování, povrstvení a stříhací metody jsou vedle adjustace, šicího oddělení a aerografie (Airbrush) základem široké nabídky výrobních možností na nejvyšší technologické úrovni pro externí partnery v textilním odvětví.

Závěr celé nabídkové palety tvoří služby profesionálního skladu a logistického systému.

Náš vysoce kvalifikovaný personál je schopen komunikovat a nabízet řešení v českém, německém a anglickém jazyce.

Politika
 společnosti

Vysoká kvalita služeb nabízených zákazníkům je základním předpokladem hlediskem pro úspěšné působení společnosti ALLIGARD s.r.o. Politika společnosti, kterou stanovuje a pravidelně přezkoumává vedení společnosti je nedílnou součástí strategie společnosti.

Kvalita a životní prostředí pro nás znamená:

  • spolehlivé, technicky a termínově přesné plnění požadavků a očekávání zákazníků a kdykoliv jim nabídnout něco navíc
  • dodržování zákonů, nařízení a norem daných platnou legislativou
  • stálý rozvoj a plynulé zlepšování pracovních postupů a kvality nabízených produktů
  • ochrana životního prostředí včetně prevence jeho znečištění

Nespokojíme se s dnes dosaženou technologickou úrovní a kvalitou, nýbrž budeme hledat nová technická řešení a možnosti optimalizace procesů tak, aby naši zákazníci získali ještě kvalitnější výrobky za přijatelné ceny a technologie byla šetrnější k životnímu prostředí.

Kultura hodnoty společnosti je výrazem vzájemné úcty, spravedlnosti a tolerance. To co slíbíme, také dodržíme. Profesionalita, spolehlivost a poctivost spolu s otevřeností a důvěrou, nám umožňuje žít se základním pozitivním zaměřením.

Nejen vedení, ale každý pracovník má povinnost se neustále vzdělávat. Našim cílem je včas rozpoznat změny ze strany zákazníků, pozitivně se k nim postavit a chopit se šance zlepšit nabízené produkty a služby. Další vzdělávání a růst kvalifikace našich pracovníků je nezbytným souvisejícím opatřením.

Povedeme otevřený dialog se zaměstnanci, orgány státní správy, zájmovými skupinami a veřejností a poskytneme jim informace k pochopení politiky, přijatých cílů a výsledků realizace výroby.

Využijeme systém vzdělávání a výcviku svých zaměstnanců ke zvyšování jejich uvědomění 
a znalostí v oblasti environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na prevenci snižování rizik i neustálého zlepšování zavedených systémů.

Politiku společnosti budeme sdělovat všem osobám pracující pro společnost nebo jménem naší společnosti a budeme ji uplatňovat i u dodavatelů produktů a služeb a externích zdrojů. Politiku integrovaného systému managementu budeme vhodnými způsoby sdělovat veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy a zákazníkům.

Vedení tuto politiku projednalo a schválilo. Současně se vedení společnosti zavazuje zajistit ve finančních plánech dostatek finančních zdrojů k uskutečňování jak této politiky, tak i cílů z ní vyplývajících.

Naše ISO certifikáty a projekty


ISO: 9001:2015 Systém managementu kvality Stáhnout soubor
ISO: 14001:2015 Systém enviromentálního managementu Stáhnout soubor
OPPIK Program Aplikace výzva III Stáhnout soubor
OPPIK Program Aplikace výzva VII Stáhnout soubor
Přesvědčili jsme Vás o našich kvalitách? Zavolejte. Kontakt